KISS Sport

Inleiding

KISS is hét informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland weergeven. Sportbonden kunnen deze informatie bekijken en mogelijk delen.

De gemeente vraagt om de 2 jaar de gezamenlijke KISS gegevens op. Onderstaand worden de totale lidmaatschap cijfers van bonden die bij het NOC/NSF zijn aangesloten weergegeven.

De top 10 sportbonden in de gemeente Bergen, kijkend naar absolute aantallen leden.

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
2.253
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
2.102
Nederlandse Golf Federatie
1.411
Sportvisserij Nederland
827
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
565
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
560
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
502
Nederlandse Ski Vereniging
451
Nederlandse Bridge Bond
336
Reddingsbrigade Nederland
235

Foto Album

Foto bij KISS Sport